Maraming nagagawa para sa Nevada.

para sa Nevada.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng numero ng iyong cell phone, pumapayag ka na makatanggap ng mga paulit-ulit na update mula sa Rosen for Nevada, kasama na ang mga automated na text message. I-text ang HELP para sa tulong, STOP para matapos. Maaaring ma-apply ang kaukulang singil para sa Msg at Data. Patakaran sa Privacy at ang mga Tuntunin at Kondisyon.

Kilalanin Si Jacky

Si US Senator Jacky Rosen ay taga-paglaban para sa mga nagsusumikap na pamilya, isang malayang boses na naninindigan para sa Nevada, at taga-lutas ng problema sa pamamaraang ‘bipartisan’ dahil may kakayahang mapagkaisa ang mga tao at makatrabaho ang mga magkabilang partido para makamit ang mga resulta.

Si Jacky ay tumatakbo para sa kanyang re-eleksyon upang maipagpatuloy ang paghahatid ng serbisyo para sa mga taga-Nevada. Siya ay nakatutok sa pagtatapos ng mga gawain, at hindi sa mga makalumang laro sa Washington. Ito ang dahilan kung bakit siya ay itinuturing na isa sa mga pinaka-bipartisan, pinaka-independyente, at pinaka-epektibong Senador. Sa Senado, hindi sya kailanman nag-atubiling harapin ang mga makapangyarihang grupo na may mga ‘special interests’ upang mapababa ang mga presyo para sa mga nagsusumikap na pamilya sa Nevada. Laging Nevada ang inuuna ni Jacky at bukas siya na makipagtulungan sa kahit kanino – Republican, Democrat, o Independent man – para magampanan ang tamang gawin para sa ating estado.

Ang paninindigan ni Jacky sa mga isyu

Dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa magkabilang panig upang suportahan ang mga nagsusumikap na pamilya at mga maliliit na negosyo, si Jacky ay itinuturing na bilang isa sa mga pinaka-bipartisan na Senador.