Join Team Rosen

Sign up now to become a core member of our team so we can win in Nevada and defend the Senate!

Para sa mga pam-pahayagan na katanungan, mag-email:
[email protected]

Para makapag-donate gamit ang koreo:
Rosen for Nevada
P.O. Box 46110
Las Vegas, NV 89114

Para sa lahat ng iba pang katanungan, mag-email:
[email protected]