Kilalanin si Jacky

Si Jacky ay apo ng mga imigrante at anak ng isang beterano ng World War II. Mula sa isang pamilya ng uring manggagawa, si Jacky ang unang miyembro ng kanyang pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Namasukan siya sa iba’t ibang trabaho – kabilang na ang pagiging cocktail waitress sa Caesars Palace sa Las Vegas – at kumuha ng mga student loans para mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkatapos niyang magtrabaho bilang isang computer programmer sa Southern Nevada, iniwan niya ang kanyang karera para maalagaan ang kanyang mga magulang at biyenan na tumatanda na. Bago siya naluklok sa pwesto, si Jacky ay naging lider sa komunidad sa Henderson kung saan siya nagsilbi bilang pangulo ng kanyang sinagoga.

Noong 2016, si Jacky ay tumakbo sa Kongreso at nanalo. Nabaligtad niya ang isang labis na kompetitibong distrito na hawak ng Republican. Noong 2018, tumakbo naman siya sa Senado ng U.S. kung saan siya ang nag-iisang Democrat sa buong bansa na humamon at tinalo ang isang nakaupong Republican. Siya ang naging ikalawang babaeng Senadora ng Nevada sa kasaysayan nito. Ngayon, si Jacky ang natatanging babaeng Hudyo na kasalukuyang naglilingkod sa Senado.

Sa Senado, palaging nakikipagtulungan si Jacky sa mga Republicans at Democrats para maghatid ng serbisyo sa Nevada. Nakapagpasa siya ng mga bipartisan na batas para muling itayo ang mga imprastraktura ng Nevada at protektahan ang mga beteranong na-expose sa mga nakalalasong burn pits. Nanindigan siya laban sa mga lider ng sarili niyang partido para mabigyan ng mas marami pang pondo ang seguridad sa border at nanindigan din para sa mga pulis laban sa mga pag-atake sa kanila. Nagtatrabaho rin si Jacky kasama ang iba’t ibang panig para makakuha ng mas marami pang pamumuhunan sa mga teknikal na training programs at apprenticeships upang ang mga nagsusumikap na mamamayan ng Nevada ay mabigyan ng kasanayang kanilang kakailanganin para sa mga trabahong may magandang sweldo – kahit pa hindi sila nakapag-kolehiyo. Dahil sa kanyang track record, si Jacky ay kinilala bilang isa sa mga pinaka-bipartisan, independyente, at mahusay na Senador ng bansa sa kanyang unang termino.

Hindi kailanman nag-atubili si Jacky na labanan ang mga makapangyarihang grupo na may special interests para mapababa ang gastos ng mga nagsusumikap na pamilyang Nevadan. Matagumpay niyang nilabanan ang malalaking kumpanya ng gamot para ang presyo ng insulin ay hindi na tumaas pa sa $35 kada buwan at para payagan ang Medicare na makipag-negosasyon para mapababa ang presyo ng mga nakaresetang gamot. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho para lalo pang mapababa ang presyo ng mga gamot na nakakasagip ng buhay ng mga tao. Kumilos din siya para tugunan ang krisis sa pabahay sa Nevada sa pamamagitan ng pag-garantiya ng milyun-milyong dolyar na pondo na ilalaan sa pagpapatayo ng mga abot-kayang pabahay para sa mga karaniwang tao, paglulunsad ng plano para mapababa ang halaga para sa mga unang beses na magmamay-ari ng bahay, at paglaban sa mga corporate investors na bumibili ng housing stock para imanipula ang presyo. Hinarap ni Jacky ang mga Big Oil CEOs na intensyonal na nagtataas ng presyo para magresulta sa rekord na kita nila, at hinarap din niya ang mga malalaking grocery store chains na mapaminsala sa mga mamimili dahil sa paglihis sa kompetisyon.

Nakatutok din si Jacky sa pagtugon sa kakulangan ng mga doktor at nars, paninindigan sa kalayaang pang-reproduksyon, paglaban sa korapsyon sa Washington, pagsuporta sa ating mga miyembro ng serbisyo at beterano, at pagsulong ng komprehensibong reporma sa imigrasyon na naglalayong ayusin ang baluktot na sistema. Ito ay ilan lamang sa mga pangunahing programa na araw-araw na ipinaglalaban ni Jacky sa Senado.