Tungkol sa mga isyu

Nangangalaga ng ating mga beterano, miyembro ng serbisyo, at kanilang mga pamilya

Bilang anak ng beterano ng World War II, si Jacky ay may malalim na respeto sa sakripisyong ginawa ng mga beterano ng Amerika para mapagsilbihan ang ating bansa at maipaglaban ang ating kalayaan. Patuloy siyang magsisikap upang siguraduhin na ang mga beterano ng ating bansa ay nabibigyan ng pangangalaga at benepisyo na karapat-dapat sa kanila.

Sa Senado, naihatid na ni Jacky ang tulong sa pabahay para sa mga beteranong walang tahanan; tumulong sa pagpasa ng isang mahalagang batas na nagpapalawak ng VA healthcare para sa lahat ng beterano na, habang nasa serbisyo, ay na-expose sa mga nakalalasong kemikal tulad ng burn pits, Agent Orange, at radiation; at naitatag din ang pinakaunang Veterans Business Outreach Center sa Nevada na naglalayong matulungang makapagsimula ng maliit na negosyo ang mga beterano. Naisabatas din noong 2022 ang kanyang bipartisan na panukala para palakasin ang VA cybersecurity at protektahan ang mga personal at medikal na impormasyon ng mga beterano laban sa mga masasamang loob. Nagpatuloy siya sa pagiging kampeon sa pagsulong ng mga bipartisan na panukalang batas na makakatulong sa mga estudyanteng beterano na makatapos ng kolehiyo, makahanap ng bagong trabaho o makapagsimula ng sarili nilang maliliit na negosyo kapag bumalik na sila sa kanilang buhay-sibilyan, at matugunan ang krisis sa kalusugang mental ng mga beterano sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga programa at mapagkukunan ukol sa suicide prevention. Nilalabanan niya ang red tape na nagsisilbing banta sa mga beterano na mapalapit sa emergency medical transportation, at, kamakailan lamang, naipanalo niya ang pagpapalawak ng paraang makakuha ng VA telehealth services. Sinusuportahan din ni Jacky ang mga importanteng proyekto na naglalayong maitayo ang bagong VA hospital sa Reno at ang pagkakaroon ng kauna-unahang National Veterans Cemetery sa Elko.

Bilang miyembro ng Armed Services Committee sa Senado, pinaka-prayoridad ni Jacky ang pagsuporta sa mga miyembro ng militar at kanilang mga pamilya. Dahil dito, siniguro niya na may sapat na pondo ang programang pabahay para sa mga junior enlisted service members na tumatanggap ng kautusan na lumipat sa labas ng base, upang hindi na sila gumastos sa paglipat – lalo na sa panahon na salat sila sa kakayahan. Naisabatas din ni Jacky ang mga bipartisan bills na naglalayong solusyunan ang mga nakalalasong kemikal na PFAS sa mga base militar, bigyan ang National Guard and Reserves ng mas maraming oportunidad na mapunta sa active duty, at matiyak na patuloy na matanggap ng mga Gold Star spouses ang kanilang mga benepisyo.

Tiniyak din ni Jacky na makamit ng Nevada ang mga kritikal na pangako at pondo para sa mga defense installations. Sa loob ng maraming taon, nakipag-ugnayan siya sa mga militar at lokal na stakeholders para maging matagumpay ang pagpasa ng modernisasyon ng Fallon Range Training Complex sa Naval Air Station Fallon at ng Nevada Test and Training Range sa Nellis Air Force Base. Siniguro din niya ang pagkakaroon ng kauna-unahang certified small arms training range sa Nevada para sa mga sundalo ng Army National Guard and Reserve upang hindi na sila kailangan pang bumiyahe sa labas ng estado para makakuha ng taunang kwalipikasyon sa paggamit ng armas. Dagdag pa dito, walang kapaguran na adbokasiya ni Jacky na mabigyan ng mas higit na may kakayahang aircraft ang Nevada Air National Guard upang sila ay magkaroon ng mas ligtas at epektibong pamamaraan habang sila’y nasa delikadong misyon ng pag-aapula ng mga wildland fires sa Nevada at sa kabuuan ng kanlurang US. Dahil sa kanyang mga nagawa, si Jacky ay pinarangalan ng Charles Dick Medal of Merit ng National Guard Association of the United States (NGAUS) at ng G.V. “Sonny” Montgomery Eagle Award ng Enlisted Association of the National Guard of the United States.