Tungkol sa mga isyu

Nagtataguyod para sa mga katutubong komunidad

Si Jacky ay isang tapat at matatag na kakampi ng mga Tribal Nations sa buong bansa at dito sa Nevada, kung saan may 28 na tribo, banda, at kolonya na kinikilala ng pederal na pamahalaan. Nakapaghatid si Jacky ng kritikal na pondo para makapagbigay ng mas abot-kayang pabahay, mabilis na internet, mas maayos na mga kalsada at tulay, at mas modernong imprastraktura ng enerhiya para sa mga katutubong komunidad sa buong bansa.

Ngayong 2024, matagumpay na nakakuha si Jacky ng mahigit $10 milyon mula sa pederal na pondo para sa halos isang dosenang iba’t-ibang proyektong pangkomunidad na mapapakinabangan ng mga tribo sa buong Nevada, mula sa pagpapatayo ng bagong community center para sa Duckwater Shoshone Tribe, hanggang sa pagbibigay ng kagamitan para sa law enforcement sa Reno-Sparks Indian Colony, at sa pamumuhunan sa mga pangunahing imprastraktura ng tubig na kinakailangan ng mga Paiute Tribes ng Pyramid Lake at Walker River.

Ngayong taon, nakakuha rin si Jacky ng mahigit sa $1.3 bilyon sa pederal na pondo para sa pabahay ng mga katutubong komunidad, kasama na ang para sa programang Indian Housing Block Grant. Nananawagan din siya sa pederal na pamahalaan na dagdagan ang access ng mga Tribo sa mga programang pang mental health at gawing mas culturally-competent at inklusibo ang mga serbisyong ito. Pagdating naman sa pagprotekta sa mga sagradong lupain na may malaking kahalagahang kultural sa mga Tribal Nations, si Jacky ay isang matibay na taga-suporta sa pagkilala sa Avi Kwa Ame bilang National Monument sa Southern Nevada at sumusuporta sa paglikha naman ng bagong Bahsahwahbee National Monument sa Eastern Nevada. Dagdag pa dito, ipinagmamalaki ni Jacky na siya ay kasama ng mga lider ng mga Tribo na nakipaglaban para sa pagbabalik ng mga lupain sa mga Tribal Nations sa pamamagitan ng mga batas tulad ng kanyang Washoe County Lands Bill.