Tungkol sa mga isyu

Teknolohiya, Cybersecurity, at Inobasyon

Bilang isang dating computer programmer, nauunawaan ni Jacky ang kapangyarihan ng umuusbong na teknolohiya na magpapasigla sa inobasyon at pangangailangan ng mga patakaran na nagtataguyod ng kaligtasan at responsibilidad. Naniniwala siya sa pangangailangan ng mas masiglang edukasyon sa STEM, mas malakas na cybersecurity, at isang progresibong pamamaraan sa mga bagong larangan katulad ng artificial intelligence (AI) at digital currency na maaaring makapagpalago ng ekonomiya ng Amerika sa hinaharap.

Ang pagtaguyod ng edukasyon sa Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) ay isa sa mga pangmatagalang prayoridad ni Jacky. Ang kanyang bipartisan na panukalang batas para makatulong sa paghikayat ng mga kabataang babae na kumuha ng kursong computer science at gawing prayoridad ang pagtuturo ng paksang STEM sa maagang pagkabata pa lamang, ay napirmahan at naisabatas na ng dating Pangulong Trump. Bilang bahagi ng makasaysayang CHIPS and Science Law, tumulong si Jacky na maisabatas ang kanyang bipartisan na panukala na naglalayong tibagin ang mga hadlang sa STEM para sa mga estudyante ng mga komunidad sa kanayunan. Kasama siyang nagtatag ng bipartisan na Women in STEM caucus upang maitaguyod ang mas maraming daan upang ang mga kababaihan at kabataang babae ay makalahok sa edukasyon at mga karera sa STEM.

Dahil sa pagdami ng mga cyberattacks mula sa masasamang loob, namuno si Jacky sa laban upang patatagin ang mga polisiyang pang-cybersecurity ng U.S. Ang kanyang batas para sa isang bagong programa ng Department of Defense na lumilikha ng reserba ng mga propesyonal na sibilyang kwalipikado sa cybersecurity na tutugon sa mga malisyosong cyberattacks ay nakapaloob na sa pinakabagong taunang defense package. Ang kanyang mga bipartisan na panukala upang palakasin ang cybersecurity sa mga kagamitang pang-medikal, mga pederal na data centers, at mga rekord ng Department of Veterans’ Affairs, ay naipasa na bilang batas. Ipinakilala din niya ang mga bipartisan na panukala upang mapaigting ang cybersecurity sa pangangalaga ng kalusugan at sektor ng pampublikong kalusugan, makalikha ng apprenticeships sa cybersecurity, at mapalakas ang pandaigdig na kooperasyon sa cybersecurity kasama ang ating mga katuwang at kakampi.

Ang artificial intelligence ay isang mabilis na umuunlad na larangan na nakatakdang baguhin ang hubog ng mga karapatan sa pagka-pribado, sa pambansang seguridad, at sa ating demokrasya sa ika-21 na siglo. Ang bipartisan na “Advancing American AI Innovation Act” ni Jacky ay naisabatas bilang bahagi ng taunang defense bill noong nakaraang Kongreso, at tumitiyak na ang mga kumpanyang Amerikano na may kinalaman sa depensa ay mas mahusay na matutugunan ang mga pangangailangan ng Pentagon sa artificial intelligence. Mula noon, mayroon nang dose-dosenang panukalang batas na may kinalaman sa AI ang naipakilala na sa Kongreso, at si Jacky ay patuloy na lumalahok sa mga bipartisan na pagdinig at briefing upang suriin ang makapangyarihan at bagong teknolohiya na ito.

Ang cryptocurrency at blockchain technology ay naghahatid ng isang panibagong panahon para sa digital na ekonomiya kung saan ang Washington ay nabigong makasabay. Dapat magtatag ang Kongreso ng malinaw at matibay na mga patakaran para sa crypto upang mahinto ang masasamang loob at mapigilan ang ating mga dayuhang kaaway na idikta ang kinabukasan ng industriyang ito. Sa Senado, si Jacky ay kikilos upang matiyak na ang Estados Unidos ay may nailatag na matalinong mga regulasyon na magbibigay ng proteksyon sa mga Amerikanong mamimili at magtataguyod ng inobasyon sa ating sistemang pinansyal. Ang makatwirang regulasyon ay mangangahulugan ng mas higit na transparency at accountability para sa milyun-milyong mga Amerikano na gumagamit ng digital currency, kabilang ang lumalaking bilang na mga taga-Nevada.