Tungkol sa mga isyu

Naghahatid ng serbisyo para sa kanayunan ng Nevada

Nakikipagtulungan si Jacky sa magkabilang panig upang maghatid ng serbisyo para sa mga komunidad sa kanayunan ng Nevada. Ang Bipartisan Infrastructure Law na kanyang tinulungang isulat at ipasa ay nagdadala ng milyun-milyong dolyar para sa pagpapataas ng antas at pagpapabuti ng imprastraktura sa kanayunan – nagsusulong ng mga paaralan sa kanayunan, sumusuporta sa malilit na paliparan, namumuhunan sa mga proyekto para sa malinis na tubig, at nagpapalawak ng access sa broadband.

Napakaraming taga-Nevada sa mga komunidad sa nayon ang wala pang access sa de-kalidad at mabilis na internet, dahilan kung bakit mas mahirap para sa kanila na gawin ang lahat ng bagay, mula sa paggamit ng serbisyong telehealth, hanggang sa pagpapatakbo ng maliliit na negosyo, o maging ang paggawa ng mga takdang-aralin ng mga bata. Kaya naman tumulong si Jacky para matiyak na may daan-daang milyong pondo para mabigyan ang bawat nagsusumikap na pamilya ng Nevada – saan man sila nakatira – ng mas mabilis at mas abot-kayang koneksiyon sa internet.

Nakipagtulungan din siya sa mga Republican at Democrat para maipakilala ang batas na magpapabuti ng access sa pangangalagang medikal at telemedicine sa mga komunidad sa kanayunan. Ang kanyang bipartisan na panukala na naglalayong tumulong na mapondohan ang mas maraming mobile health clinics sa mga lugar na may kakulangan sa serbisyo ay napirmahan na bilang batas noong 2022.

Pagdating sa pagmimina, alam ni Jacky na ito ay isang mahalagang bahagi ng rural na ekonomiya ng Nevada at ito ay nagbibigay ng libu-libong trabahong may magandang pasahod. Siniguro ni Jacky ang bipartisan na probisyon sa CHIPS and Science Law ay magpapalakas ng kritikal na industriya ng mineral at ng mga manggagawa ng minahan sa Nevada, at tumulong siyang ipakilala ang bipartisan na batas para protektahan ang kritikal na produksyon ng mineral sa Nevada at maging sa buong Kanluran. Nilabanan din niya ang kakulangan ng suporta ng kanyang partido para sa lokal na pagmimina at ang kritikal na mga supply chains ng mineral.

Ang Nevada ay may lumalagong agrikultural na ekonomiya sa bawat bahagi ng estado, at si Jacky ay nakipagkalas sa kanyang partido upang manindigan para sa mga lokal na magsasaka at rantsero. Bumoto siya kontra sa mga bagong regulasyon na nagbantang makapinsala sa mga rantsero ng Nevada, at siya ay tumutulong na pangunahan ang isang bipartisan na pagsisikap na harangin ang isang panukala ng Administrasyong Biden na makakasama sa mga cattleman ng Nevada dahil ito ay magpapahintulot sa importasyon ng mga baka mula sa bansang Paraguay.