Tungkol sa mga isyu

Nagpapaigting ng ating pambansang seguridad

Araw-araw ay nagtatrabaho si Jacky sa Senado upang paigtingin ang ating pambansang seguridad habang humaharap tayo sa mga dumaraming banta mula sa mga kalaban sa iba’t ibang parte ng mundo. Siya ay sumulat at nagpasa ng mga bipartisan na batas upang pangalagaan ang missile defense at maritime collaboration sa pagitan ng US at mga kakampi nito para labanan ang agresyon ng Iran, lumikha ng programang civilian cybersecurity reserve, palawakin ang cyber cooperation sa pagitan ng US at Taiwan bilang panlaban sa China, patatagin ang pisikal at digital na depensa ng mga federal data centers, siguraduhing ang mga pribadong kumpanya ay makatutugon sa mga pangangailangan ng Department of Defense pagdating sa usapin ng artificial intelligence, at bigyan ang mga negosyo ng Amerika, maging ang mga pang-estado at lokal na pamahalaan, ng mga modelong pagsasanay para masubukan ang kanilang mga kritikal na imprastraktura laban sa mga pagbabanta ng cyber attacks.

Bilang miyembro ng Senate Armed Services Committee, nanguna rin si Jacky sa pagbibigay ng pondo para sa mga pasilidad na pang-depensa sa Nevada, na may napakahalagang papel sa pagsuporta sa ating pambansang seguridad. Tumulong din siya sa pagbibigay ng pang-matagalang suporta para sa pondo ng Nevada National Security Site, ang nagbeberipika ng nuclear stockpile ng ating bansa.