Tungkol sa mga isyu

Lumalaban sa anti-semitism at naninindigan para sa Israel

Bilang isang dating presidente ng sinagoga at ang tanging babaeng Hudyo sa Senado, si Jacky ang nangungunang boses sa Kongreso na naghihikayat sa agarang pagtugon sa pangangailangan na labanan ang tumataas na anti-semitismo. Siya ay co-founder at co-chair ng Senate Bipartisan Task Force for Combating Anti-semitism at sumulat at nagpasa ng bipartisan na batas upang pondohan ang edukasyon tungkol sa Holocaust sa ating mga paaralan at dagdagan ang pondo ng seguridad para sa mga sinagoga at mga sentro ng komunidad ng mga Hudyo. Matagumpay din niyang nakumbinsi ang White House na lumikha ng kauna-unahang U.S. National Strategy to Counter Anti-semitism.

Matibay na naniniwala si Jacky sa kahalagahan ng isang matatag na relasyon sa pagitan ng U.S. at Israel at patuloy niyang itinataguyod ang bipartisan na suporta at matagal na pagtulong para sa Israel upang maipagtanggol nito ang sarili laban sa mga banta. Kasunod ng nakamamatay na pag-atake noong ika-7 ng Oktubre ng teroristang Hamas sa Israel, hinikayat ni Jacky ang kanyang mga kasamahan at ang Administrasyon na bigyan ang Israel ng kinakailangan nitong pondo at suporta para ipagtanggol ang kanyang mga mamamayan, makalaya ang mga hostages, at talunin ang Hamas. Naniniwala siya na dapat suportahan ng U.S. ang Israel sa pagsisikap nitong talunin ang Hamas habang pinapahintulutan din ang mas marami pang makataong tulong para sa mga sibilyan sa Gaza at gawin ang lahat ng posibleng paraan upang maiwasan ang pagkawala ng mga inosenteng buhay.

Naniniwala si Jacky sa solusyong pagtatatag ng dalawang estado, kung saan ang isang ligtas, demokratiko, at Hudyo na estado ng Israel ay namumuhay nang matiwasay katabi ng isang mapayapang estado ng Palestino. Nauunawaan din niya na ang Hamas ay isang hadlang sa kapayapaan at nagdudulot ng banta hindi lamang sa Israel kundi pati na rin sa Palestino.

Si Jacky ay kasamang nagtatag ng bipartisan na Senate Abraham Accords Caucus, at pinangunahan niya ang isang makasaysayang bipartisan na delegasyon na bumisita sa Gitnang Silangan noong Enero 2023 upang makahikayat ng pagpapalawak ng positibong kooperasyon sa pagitan ng Israel at mga bansang Arabo.