Tungkol sa mga isyu

Nagpapababa ng mga karahasang may kaugnayan sa baril

Sa buong panahon niya sa Kongreso, namumuno si Jacky sa laban kontra sa mga karahasang dulot ng baril. Kasunod ng October 1 shooting sa Las Vegas, na itinuturing pa rin na pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng ating bansa, itinulak ni Jacky ang pagsasabatas pederal na nagbabawal sa pagbebenta ng mga bump stocks, high-capacity magazines, at mga nakamamatay na pang-atakeng armas upang mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya at komunidad. Tumulong din siya na maisabatas ang Bipartisan Safer Communities Act, ang pinakamahalagang batas sa loob ng 30 taon tungkol sa kaligtasan sa baril. Ang kritikal na batas na ito ay nakakatulong na maiwasang mapunta ang mga baril sa mga mapanganib na kamay sa pamamagitan ng pagpapa-igting ng background checks para sa mga wala pang edad 21 na mamimili ng baril, pagtulong sa pagpapatupad ng mga red flag laws, at pamumuhunan sa mga programa tungkol sa kaligtasan at kalusugang pang-kaisipan sa mga paaralan. Tumulong din si Jacky na maipakilala ang mga panukalang batas na magpapalawak ng pederal na background checks at mapunuan ang mga kakulangan pa sa naturang batas. Siya ay palaging maninindigan laban sa gun lobby at gagawin niya ang nararapat para sa mga pamilyang taga-Nevada sa pamamagitan ng pagtulak ng mga makatwirang hakbang sa kaligtasan sa baril.