Tungkol sa mga isyu

Inaayos ang ating baluktot na sistema ng imigrasyon at tinatatagan ang seguridad sa border

Matibay ang paniniwala ni Jacky sa pangangailangan ng isang komprehensibo at bipartisan na reporma sa imigrasyon na magpapatatag ng seguridad sa ating mga border, magbibigay ng proteksyon para sa mga tumatanggap ng DACA at TPS, magbibigay ng daan patungo sa citizenship, mag-aayos ng baluktot na sistema ng imigrasyon, at malawakang mag-aayos ng mga nagtatambakang proseso ng asylum.

Bumoto si Jacky para sa paghahatid ng biyun-bilyong dolyar na pondo para mapatatag ang seguridad sa US-Mexico border at tumulong sa pagpasa ng mga bipartisan na batas para mahinto ang daloy ng nakamamatay na fentanyl sa ating border sa timog. Ngayong taon, nakipag-tulungan siya sa parehong partido para suportahan ang isang bipartisan na kasunduan sa border security na gagawa ng makasaysayang pamumuhunan para sa seguridad sa border, kabilang ang pagpopondo sa bagong teknolohiya sa seguridad at screening, pagpaparami ng Border Patrol agents, at pagdaragdag ng pondo para sa mga opisyal ng Customs and Border Protection. Sa kabila ng pag-endorso ng National Border Patrol Council at ng acting chief ng US Customs and Border Patrol sa bipartisan na planong ito, pinigilan pa rin ito ng mga sukdulang Republikano sa Kongreso dahil mas gusto nilang gamitin ang isyung ito para sa politikal na kapakinabangan kaysa gumawa ng totoong aksyon para matugunan ang lumalaking krisis na ito.

Ang pagpasa ng reporma sa imigrasyon ay magpapabuti sa kaligtasan ng publiko, magpapalago ng ating pwersa ng manggagawa, at magpapalakas ng ekonomiya ng Nevada – kaya naman patuloy ang pagtulak ni Jacky sa kanyang mga kasamahan sa magkabilang panig na magtipon sa mesa ng negosasyon at maghanap ng mapagkakasunduan. Bahagi ng komunidad ng Nevada ang mga pamilyang imigrante at hindi titigil si Jacky na ipaglaban ang pagresolba sa isyung ito upang makapagbigay ng permanenteng ginhawa para sa libu-libong Dreamers at mga tumatanggap ng TPS na itinuturing nang tahanan ang Nevada.