Tungkol sa mga isyu

Ipinagtatanggol ang demokrasya

Ang karapatan sa pagboto ay ang pundasyon ng ating demokrasya, at si Jacky ay palaging maninindigan laban sa mga pagsisikap na limitahan itong pangunahing karapatan ng bawat kwalipikadong mamamayan ng Amerika na maiparinig ang kanilang mga boses sa pamamagitan ng balota. Siya ay masigasig na tagapagtaguyod ng bipartisan na John Lewis Voting Rights Advancement Act, na magpapanumbalik at magpapalakas ng makasaysayang Voting Rights Act upang labanan ang pagpigil sa karapatan ng mga botante. Tumulong din siya na maipakilala ang Freedom to Vote Act, isang komprehensibong batas para protektahan ang karapatang bumoto sa pamamagitan ng pagpapadali ng pagboto para sa mga kwalipikadong botante, pagdaragdag ng seguridad sa eleksyon, at pagpapalakas ng mga batas sa campaign finance upang maitaas ang transparency.

Kasunod ng nakamamatay na insureksyon noong ika-6 ng Enero at mga mapanganib na pagtatangka na baliktarin ang kagustuhan ng mga botante ng Nevada, nagpursigi si Jacky para protektahan ang ating demokrasya laban dito sa mga walang kapantay na pag-atake na pinaigting ng mga hindi makatotohanang teorya ng sabwatan. Noong 2022, tumulong si Jacky na maipasa ang isang bipartisan na plano para ireporma ang sistema ng pagbibilang ng electoral votes upang mapanatili ang kagustuhan ng mga tao at matigil ang mga pagtatangka na baliktarin ang resulta ng eleksyon sa hinaharap.